Information management

Digitalisering höjer ribban för informationshantering!

Står ni inför utmaningen att ta er an digitalisering? Vad är då nytt under solen jämfört med tidigare förändringstrender och utmaningar? En av de stora skillnaderna är konsument- och kundbeteendet, som i sin tur har stor påverkan på hur organisationen bör designa sin affär.

#Som kund besöker vi vårt bankkontor 1-2 ggr per år, och använder bankappar 20-30 ggr per månad.

#Organisationer i framkant integrerar data från social media med ”traditionell” data i sina kund- och beslutsprocesser. Underskatta inte Twitter eller Facebook.

#Generellt, sjunker andelen ”traditionella” kunder. ”Digitala konverterare” blir 2013- 2019 den dominerande konsumentgruppen och 2020 och framåt blir ”the digital natives” dominanterna på konsumentmarknaden. (Källa: PwCs New Digital Tipping Point).

Faktum är att även dagens 50+/60+ (#tjabajaginkluderasoxåbah) har börjat anpassa sig till att använda digitala tjänster i rekordfart.

Detta ger oanade möjligheter men kan även ge oönskade effekter om vi inte arbetar rätt med utmaningen digitalisering. För att lyckas måste vi tänka om, designa och bedriva affärsverksamheten på nytt sätt. För att få lönsamhet måste verksamheten ”känna sina kunder”, ”veta hur det ser ut för sina kunder”, ”måste belöna sina kunder”, ”vad vill vi få kunden att göra i nästa steg” m.m. Vi kommer se en utveckling mot ”the age of visdom”. Framgångsrika affärsverksamheter kommer att arbeta med information för att få en effektivare aktiv kundrelation.

Förmågan att vara engagerad i sin specifika kund och personifiera sina värdeerbjudanden är det vinnande receptet. Affärsverksamheter som med symbiosen Big data, Customer Intelligence och Business Intelligence, kan kombinera sina interna och externa datakällor på ett klokt sätt kommer ha förmåga att skapa sig konkurrensfördel – ”make the difference and moment of the thruth”.

By the way; Enligt IBM (källa: www.ibm.com - what is big data) - så har 90 % av världens totala data producerats de senaste 2 åren - mängden data växer i rekordfart exponentiellt! Dock använder vi inte det data vi har på ett bra sätt. Hur säkerställs då vår träffbild på att göra rätt analyser och erbjuda rätt personifierade värdeerbjudande till våra konsumenter?

Med detta i baktanke kan ännu mer data innebära än mer problem, inte mindre#!!# Hur gör vi då för att säkerställa den potentiella konkurrensfördelen med information i den digitala transformeringsresan??

Det är fråga om Information Governance - förmågan att styra informationshantering. Detta är än viktigare för att kunna uppnå ökat affärsvärde och konkurrensfördelar med digitalisering. Det kan tyckas vara banala självklarheter som måste komma på plats och bli fundamentalt och naturligt integrerat i den digitala tranformeringsresan, vilka slutligen måste sitta fast i organisationen. Vi ser bland många kunder att det finns ett flertal barriärer som måste övervinnas och som måste drivas genomtänkt i en förändringsprocess. 

• Information måste vara strategiskt prioriterad och påskyndas: Det startar med att organisationen sätter en målsättning med information som är spårbar till affärsmålen – och effekterna. En etablering av Information Governance måste grundas på business cases, ha ett ägarskap som ger de drivkrafter och incitament som behövs för att nå fram. Ha KPI:er och mäta.

• Kompetens måste mixas över organisationsgränser; Släpp stuprören mellan IT- marknad – affärsutveckling och kundservice. Etablera en multiorganisation med en arbetsprocess som arbetar över kanal- och produktgränser, vilka validerar och analyserar data, analyserar och övervakar förändringar i kundbeteendet, tillgodoser kundernas resor och utvecklar nya flerkanalstjänster. Detta blir ett steg framåt för att uppnå bättre Time to Market och som strategisk kan differentiera affären.

• Bryt loss informations- och verktygsöarna. Tyvärr, data är alltför ofta inte sammanslagna till fördel för hela organisationen. Vi måste samverka mellan traditionella CRM-lösningar och traditionell Business Intelligence i kedjan historik, realtid och prediktiv. Skapa tydlighet avseende ansvar och krav för datafångst, datakvalitet, definitioner och regelverk för data och för vilken data som ska användas för olika marknads- och försäljningssammanhang.

• Teknologi; Låt affärsbehoven styra. Den stora skillnaden idag är att dagens teknologi gör det lite lättare än förr!

Driv förändringen stegvis och låt resan vara viktigare än slutdestinationen. Starta smått, experimentera tidigt och ofta, lär genom att göra.

Är affärsverksamhetsutveckling och IT redo att ta sig an uppgiften på rätt sätt med lämplig ambitionsnivå? Vi har erfarenheten och metodiken att hjälpa er att hitta rätt ingång i frågan, ta höjd för lämplig ambitionsnivå och ta fram en Roadmap för nödvändigt förändringsarbete.

Vill du läsa mer om vad som behöver vara på plats innan en digital transformation inleds+ Läs även:

Fyra steg som förbereder din organisation för digital transformation

Är du nyfiken på vilka vi är och vårt erbjudande? Besök vår hemsida