IT Supply

Håller din sourcingstrategi måttet?

Känner du att din vardag är fylld av att lösa ut operativa frågor med en, för er, viktig leverantör? Ändlösa diskussioner om att tolka avtal och innehåll i tjänster kanske tar fokus från viktiga framtidsfrågor. Håller ni just nu på att diskutera hur ni ska gå till väga när det är dags att förnya det där outsourcing avtalet? Kanske känner ni, precis som många andra, att ni skulle vilja frigöra tid för att jobba med den långsiktiga riktningen för er sourcing.

Vi tror att det finns flera anledningar att prioritera arbetet med Sourcingstrategin.

Leverantörsavtal utgör en stor del av den totala kostnadsmassan för IT idag. Men vi ser att  motiven till sourcing är helt annorlunda idag jämfört med för bara 5 år sedan. Organisationer sourcar inte bara för att det är billigt utan också för att det helt enkelt inte finns något vettigt alternativ. De tjänster som går att köpa är så mycket bättre än det de flesta IT-avdelningar kan göra själva. Men vi ser att många IT-avdelningar sitter kvar och funderar på hur de ska förlänga avtalet med driftsleverantören och hur priserna ska kunna pressas ytterligare.

”Långsiktiga relationer med ett fåtal strategiska leverantörer” och ” kostnadseffektivitet i leveransen” – tror inte vi räcker längre som riktning. Kostnadseffektivitet är en självklarhet och multisourcinglandskapet är bara något att lära sig att hantera. Att i skrift tala om att vi ska köpa molntjänster är inte heller ett sätt att bli särskilt mycket tydligare kring riktning. Det faktum att vi i grunden köper IT på ett annat sätt skapar helt nya möjligheter men samtidigthelt andra utmaningar och risker.

Det tar lång tid att förändra en befintlig sourcingkarta och resan är ofta tung. Därför är det extra viktigt att lägga lite tid och krut på dessa frågor.

Det behöver inte bli ett stort jobb. Vi tror att ni relativt enkelt kan lyfta långsiktigheten i er sourcing genom att arbeta med fyra frågeställningar:

På vilka grunder väljer ni era leverantörer? Av flera skäl behöver ni förstå de olika drivarna för affären. I de fall det finns olika affärsområden eller verksamheter är det värdefullt att konkretisera dess olikheter. Dessa frågor är centrala för att säkra att rätt leverantörer väljs. Övergripande kriterier för val av leverantörer och på vilka grunder affärer görs är viktiga frågor i en sourcingstrategi.

Vad lämnar ni aldrig ifrån er? Klargör vilken information eller funktion som ni aldrig lämnar ifrån er. Att ställa sig frågan "Hur säkrar vi att vi kan förflytta oss och undvika allt för kraftiga inlåsningseffekter?" tror vi kan vara en nyttig fråga. Det kräver en ökad förståelse för affären och affärens logik. Det kräver en förståelse för risker och att arbeta kring ett medvetet risktagande. Det gäller att ha koll på sin IT-Juridik och att investera tid i relationen med chefsjuristen är inte en så dum prioritering.

Vilka styrmekanismer behöver ni för att få helheten i leveransen att fungera? Styrmekanismer är viktiga när många spelare ska få en samlad leverans att fungera. Det kan vara kloktatt tillsätta någon form av integratörsroll.

Hur skapar ni ett win-win? Även i en multisourcingmijö är det människor som tillsammans gör jobbet.  Incitament för att båda parter ska tjäna på samarbetet blir centralt. Goda relationer i grunden är helt avgörande. Viktiga inslag i klassiskt ledarskap måste föras in även i dessa sammanhang, tror vi. Vi tror att ni kan vinna på att föra in synsätt om motivation, gemensamma mål samt människors behov av att bli sedda, hörda och bekräftade även i Sourcingstrategin.

Men viktigast av allt är att detta blir en fråga som får lite mer uppmärksamhet!

 

Är du nyfiken på vilka vi är och vårt erbjudande? Besök vår hemsida