Strategi

Vad kan vi lära av framtiden redan idag?

Alla kan driva en strategiprocess, men ingen kan förutspå framtiden.

shutterstock_566877226.jpg

Under mina år som konsult och strategidirektör i några av världens största globala företag har jag mött många olika strategiprocesser, deras metoder och innehåll. Många företag har varit framgångsrika och några mindre framgångsrika och finns inte längre. Konkurrensen och förändringshastigheten ökar hela tiden, och med det ökar också behovet av en strategi som parerar för framtidens kritiska osäkerheter.

En av de vanligaste faktorerna hos dem som inte lyckats fullt ut är bristen på en i förhand genomarbetad och väl förankrad framtidsbild innehållande rimliga sanningar och kritiska osäkerheter. Strategin ska trots allt göra företaget eller organisationen relevant och stark i framtiden, så varför lägger så många så lite energi och kraft på att framtidssäkra sin strategi?

forest-1598756-e1553590208481.jpg

Det här är mina råd till dig som vill skapa en så framtidssäker strategi som möjligt:

1.   Fokusera på framtida beslut
Ställ frågor till relevanta beslutsfattare i din organisation, fokusera på framgångsrika framtida beslut baserade på externa faktorer, lika viktigt är det dock att ge fokus åt brist på beslut/beslutskraft samt högriskbeslut som kan slå fel. Fokusera också på konkurrensen och hur den utvecklas i framtiden, glöm inte nya spelare som kan dyka upp framöver. Sammanställ och gruppera svaren på ett generellt och överskådligt sätt, skapa exempelvis en stor mind-map som alla kan ta del av. Gör en första analys och diskutera er förmåga att hantera dessa viktiga beslut.

Diskutera på ett ärligt och öppet sätt i ledningsgruppen vilka föreställningar och ”mindsets” i ledningsgruppen som behöver utmanas för att ni ska kunna ta bra beslut och utvecklas framgångsrikt. Ställ också samma fråga till dig själv som medansvarig till besluten.

2.   Hantera sanningar och osäkerheter
Skanna av ett antal relevanta fokusområden och:

  • Samla alla sanningar, gruppera dem och skriv en ”Sanningsstory” som beskriver och berättar; Oavsett vad som händer i framtiden så måste vi hantera detta.

  • Samla alla osäkerheter och skapa en handfull kritiska dimensioner av de osäkerheter som har hög påverkan och rimlig sannolikhet. Använd din organisation och medarbetare för att beskriva dessa och deras diametrala ändlägen.

3.   Provkör din nuvarande strategi in i framtiden
Använd ett par relevanta kombinationer av de kritiska dimensionernas och kör befintlig strategi igenom och analysera noga var den inte är framgångsrik. När och varför ”Kör vi i diket” respektive vad i vår nuvarande strategi är framgångsrikt trots framtida skiften och förändringar.

Skärmavbild 2019-09-13 kl. 16.37.58.png

Sammanställ lärdomarna från era framtidsresor och bestäm er för:

  • Vad ska vi oavsett vad som händer planera för

  • Vilka möjligheter och nya konkurrensfördelar ska vi planera för

  • Vad behöver vi ha koll på, omvärldsbevakning, osäkerhetsutveckling, konkurrens etc.

Nu har du på ett enkelt sätt tagit relevant hänsyn till din strategiska framtid och glöm inte det viktigaste:  Konversera och dela framtiden med dina medarbetare, ägare och kunder, visa att du är framtidssäker!


Vi på XLENT realiserar det värde strategin pekat ut vägen till. Vi gör skillnad – på riktigt.
Läs mer på vår hemsida