Strategisk innovation ökar ditt finansiella resultat - Del 1 av 3

Det låter kanske självklart att förankra innovation i din strategi. Att integrera värdet av din tvärfunktionella innovationsförmåga är inte det lättaste, speciellt i relation till traditionella och etablerade målområden i din strategiplanering.

Besvikelsen över resultatet av organisationens innovationssatsningar är global och går över alla branscher. McKinsey har gjort en del större studier som bl.a. visar att: 

shutterstock_309879038.jpg
 • 84% av alla globala ledare menar att innovation är viktigt 

 • 94% är besvikna på sin förmåga 

Samtidigt visar en annan studie att: 

 • Företag som integrerar innovation i sin strategiplanering och resursallokering, har 6 gånger större sannolikhet att nå sina finansiella mål 


En effektiv innovationsstrategi kräver att man går utöver generella otydliga formuleringar, såsom:  
"Vi måste innovera för att växa", "Vi innoverar för att skapa värde" eller "Vi måste innovera för att ligga före konkurrenterna."  

En mer robust innovationsstrategi svarar på följande frågor: 

 • Hur kommer innovation att skapa värde för potentiella kunder? 

 • Vilka typer av innovationer gör det möjligt för företaget att skapa och fånga värde och vilka resurser ska varje typ få? 

 • Hur kommer företaget att fånga värdet som innovationerna genererar? 


Vad kännetecknar de som lyckas med att integrera innovation i sin strategi? 

 • De har innovation som ett eget ”vertikalt integrerat” område med allokerade resurser

 • Innovationsstrategin skapas på samma sätt som övriga områden, och förankras hela vägen från ägare, styrelse, VD, avdelningschefer till team och medansvariga

 • Många har en innovationsledare i företagsledningen 

 • En del har redan ett innovationsledningssystem, om än enkelt, vid sida av sina övriga styrsystem

 • De konverserar tydliga enkla mål med sin innovation. 

 • De innoverar mot sina mål öppet och transparent 

 • Många har stödjande roller i organisationen, exempelvis innovationscoacher

 • Många har identifierat sina innovatörer och givit dessa mål, medel och resurser 

 • De säkrar innovationsledningskompetensen hos sina ledare och team 

 • De har fokus på sitt nuvarande och framtida innovationsbehov. Mer om det i vårt tidigare blogginlägg Vad kan vi lära av framtiden redan idag

shutterstock_277931420.jpg

Många börjar nu sitt strategiarbete för 2020 och framåt och mina råd till er som vill öka sannolikheten för ett förbättrat affärsmässigt utfall är:

 • Ta inte ett för stort kliv i relation till hur ni traditionellt sett kör er strategiprocess, ha respekt för kulturen 

 • Planera med hänsyn till din nuvarande innovationsförmåga och framtida innovationsbehov 

 • Jobba vertikalt från ägare/styrelse till dina innovativa team/medarbetare med en balanserad ambitionsnivå 

 • Håll isär rena innovationsmål från andra målområden med hjälp av er definition av vad innovation är för er organisation 

 • Kom ihåg att även innovationsmål behöver allokerade resurser för att du skall nå framgång

 • Håll koll på din innovationsförmåga och hur du kan stärka den 

 • Tänk på att Innovation inte är ett moget område ännu, certifieringar, standarder och kompetensområden är i sin linda 

Lycka till med din strategi! 

Nästa gång skriver vi om hur du stärker din innovationskraft samtidigt som du stödjer dina strategiska mål