Fyra snabba tips till en ny CIO

shutterstock_400874443.jpg

Du är en ny CIO och vill komma igång snabbt. Många har påpekat de viktiga 100 första dagarna att göra ett avtryck på organisationen. Först vill jag säga att det inte på långa vägar räcker med 100 dagar för att åstadkomma en större, varaktig förändring. Då talar vi snarare 100 veckor. Förändring i en organisation involverar människor och människor förändrar inte sina värderingar och beteenden snabbt. Det måste få ta den tid det tar.

shutterstock_161109461.jpg

Jag tänker mig att du är CIO för en större organisation där IT-enheten är en viktig stödfunktion, dvs IT-enheten är inte det primära verktyget för att organisationen ska fungera. Ditt uppdrag är att få IT-enheten att leverera mer värde till organisationen. Så vad börjar vi?

Nedan finner du fyra snabba råd som är tagna ur egna erfarenheter som CIO.

1.    Säkerställ att IT-strategin är i linje med affärsstrategin. I vårt scenario är IT-enheten en stödfunktion och fokus för IT-strategin är att stödja affärsstrategin. En central frågeställning som IT-strategin måste svara på är hur IT-enheten levererar maximalt värde till organisationen? Svaret på denna fråga kommer att leda alla framtida beslut i rätt riktning. Det är förvånande vanligt att IT-enheten aldrig har funderat i dessa banor. Ofta finns ett inåtvänt perspektiv med för mycket fokus på teknik.

2.    Skapa ett team som har förmåga att leverera de (nya) strategiska målen. Hur stor kapacitet du än har kan du inte göra allt själv. Bygg ett team som kan arbeta fram en plan för förändringsarbetet. Glöm inte bort att förändringsledning är minst lika viktigt som nya tekniska plattformar för att förankra och säkerställa nya arbetssätt i verksamheten. Det är verksamhetens behov som ska avgöra vilken teknik IT-enheten levererar.

3.    Tydliggör roller och gränsytor mellan IT-enheten och övrig verksamhet. Många gånger saknar IT-enheten en professionell motpart i verksamheten. Det leder i många fall till att IT-enheten tvingas axla rollen som beställare åt verksamheten. Nu är det rätt läge att säkerställa att verksamheten tar fullt ansvar för sina egna behov för att avgöra vilket IT-stöd det kräver. Var noga med att tydliggöra vad IT-enheten ska leverera till verksamheten och vad de själva måste bidra med för att minska missförstånd och felaktiga förväntningar.

4.    Identifiera svaga delar i kulturen och adressera dem. Detta är självklart den svåraste delen om du kommer till din nya roll utifrån. Var observant på gamla beteenden och inställningar som inte passar i den nya organisationen. IT-enhetens nya roll i organisationen kommer att innebära nya krav på medarbetarna. Troligen kommer fler än tidigare få roller som bygger på interaktion och samverkan tvärs organisatoriska enheter och kanske till och med externt. Här är det viktigt att kontinuerligt följa upp och förstärka de goda beteendena.

shutterstock_683030524.jpg

Som du ser har vi ett övergripande tema här: se till att IT-enheten blir den pusselbit som den övriga organisationen behöver till helheten. Sen återstår det hårt arbete att befästa de förändringar som initierats. Vill du veta mer kommer vi gärna och diskuterar med dig.