IT-Management-bild-1.jpg
 

Tankar om hur man styr och leder IT i praktiken

 
 
 

Vi hjälper företag att utveckla sin användning av IT genom fokus på affärsnytta, bättre styrning och en mer serviceorienterad leverans. Resultatet blir en organisation som är bättre rustad att möta framtida utmaningar.

 

I en värld där allt från marknadsförutsättningar till kundbeteenden förändras allt snabbare krävs det också att företag och organisationer agerar snabbare för att fortsätta att vara relevanta. Detta medför att dagens IT-avdelningar ofta är satta under hård press från allt mellan affärens krav, nya teknologier och nya trender. För att möta alla krav måste IT-avdelningen utveckla sitt sätt att möta kraven, hur de levererar tjänster och system, samt hur de styr och följer upp sin egen verksamhet.

Vi på XLENT har bred erfarenhet från många olika branscher och metoder. Vi vet hur IT bör ledas och styras för att säkra framgång. Vi har en passion för häjlpa affären att nå största möjliga värde med hjälp av IT. 

Vi stödjer företag och organisationer i allt från strategiformulering till genomförande. Genom vår erfarenhet, förståelse för dagens utmaningar och vårt nära arbetssätt med våra kunder når vi strålande resultat.

Vill du veta mer om oss och vårt erbjudande?

Besök gärna xlent.se

 

Kontakta oss: itm@xlent.se
070-313 87 10